Tirsdagspraten: Helse- og omsorgskommisjonen

I vår pekte Landsstyret ut Rikke Sjølander til å lede den viktige kommisjonen for helse- og omsorg. De neste månedene skal Rikke, sammen med resten av kommisjonen, arbeide for å utvikle FpUs politikk på feltet.

– Det er en ære å få lede FpUs Helsekommisjon. Nå jobber vi blant annet med å styrke psykisk helsevern og tjenester særlig tilknyttet barn og unge, styrke barn og unges stilling i barnevernet og gi rusavhengige en rettferdig behandling, sier Sjølander. 

– Helsekommisjonen har hatt fokus på å skape de aller beste tilbudene som fungerer i praksis for de som bruker tjenestene og arbeider i dem. Derfor er vi jevnlig i kontakt med ulike aktører i offentlig helsevesen, spesialisthelsetjenesten, forebyggende instanser, bruker- og pasientorganisasjoner, forbund og ideelle aktører. 

Leder av FpUs helse- og omsorgskommisjon, Rikke Sjølander.

Alle framskrivinger er tydelige på at vi vil trenge flere arbeidsplasser innenfor helse og omsorg i fremtiden. Hvordan skal vi rekruttere flere unge inn i sektoren?

– Vi vet at det kommer en eldrebølge som vil inntreffe i fremtiden, og med en stor økning i psykiske helseproblemer i befolkningen blir vi helt avhengige av flere mennesker som vil arbeide innenfor helse og omsorg. Vi må tenke nytt om kompetanse og økonomi, og gjøre yrket mer attraktivt slik at flere utdanner seg som helsepersonell. Lønnen til helsepersonell må gjenspeile arbeidet de gjør, og vi må styrke utdanningsprogram med viktige spesialiseringer, sier kommisjonslederen. 

Vi ser at flere og flere unge blir opptatt av arbeid. Hva tenker du er den viktigste grunnen til det?

– Jeg tenker den viktigste grunnen til at så mange unge blir opptatt av arbeid, er et ønske om friheten til å skape sitt eget liv. Forskning viser at flere tar høyere utdanning og fokuserer på karriere fremfor det tidligere tradisjonelle familielivet. Vi lever i en globalisert verden med stor utvikling i teknologi og økonomi. Arbeid er viktig i tråd med samfunnsutviklingen, men også gir en følelse av å være nyttig som er like viktig. 

Helt til slutt. Du har etterhvert fått lang fartstid i FpU. Hva var grunnen til at du meldte deg inn?

– Jeg meldte meg inn i FpU for seks år siden, fordi jeg ville gjøre en forskjell for mennesker. Jeg har alltid engasjert meg i helse- og barnepolitikk, og har et stort hjerte for sårbare grupper i samfunnet vårt. Jeg ønsker å utvikle et samfunn der enkeltindividet føler seg ivaretatt, og så heldig som jeg er å få lede FpUs Helsekommisjon ser jeg frem til å være en del av en betydningsfull politisk utvikling, avslutter Sjølander. 

Har du innspill til FpUs helse- og omsorgskommisjon? Send dem til Rikke på e-post rikke.sjolander@fpu.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.