Tirsdagspraten med Markus Gotaas

I vår pekte landsstyret ut en kommisjon for arbeid og sosial. I denne kommisjonen sitter blant annet Markus Gotaas. De neste månedene skal Markus og resten av kommisjonen arbeide for å utvikle FpUs politikk på feltet. 

Hva er kommisjonens oppgaver og hvordan jobber dere innad i kommisjonen?
– Den viktigste oppgaven vi i Arbeids- og sosialkommisjonen jobber med nå, er å komme med ny politikk med faglig begrunnelse. Vi har et bredt fokusområde og i disse dager jobber kommisjonen med å hente inn informasjon fra interesseorganisasjoner og bedrifter. Vi diskuterer innspillene vi får i møter for å på sikt å kunne fremme ny politikk. Samtidig går vi grundig til verks for å sikre at FpU sitt program har mer kjøtt på benet, sier Markus Gotaas. 

Alle framskrivinger er tydelige på at vi vil trenge flere arbeidsplasser i fremtiden. Hvordan skal vi rekruttere flere unge inn i arbeidslivet? 
– Jeg tror unge vil jobbe om de får muligheten, så da blir det mest avgjørende at norske bedrifter skaper flere arbeidsplasser. Hvis vi skal rekruttere flere mulig unge inn i arbeidslivet trenger vi et sterkt privat næringsliv. Det er her arbeidsplasser skapes og hvor unge finner seg jobb. Vi vet det er bedriftene i dette landet som skaper økonomisk vekst og ansetter unge. Vår oppgave som politikere blir da å skape de beste rammevilkårene for denne veksten og det er derfor jeg er med i FpU.

FpU har jo i mange år kjempet lærlingenes sak. Hvordan jobber kommisjonen med det? 
– Lærlinger er et viktig virkemiddel for å rekruttere flere unge, og vi trenger flere fagarbeidere i fremtiden enn noen gang før. Jeg mener derfor det må lønne seg å ansette lærlinger. Vi må se på om man kan øke lærlingtilskuddet slik at man kompenserer for bedrifter som påtar seg lærlingplasser. I tillegg bør lærlinger fritas for arbeidsgiveravgift slik at det blir mer attraktivt å ansette lærlinger for bedrifter. Det er helt bakvendt at man i dag snakker varmt om at vi må ansette flere lærlinger, og i tillegg har en arbeidsgiveravgift som gjør det ulønnsomt for bedriftene å ansette dem. Skal bedriftene ansette flere lærlinger må vi legge til rette for det.

Vi ser at flere og flere unge blir opptatt av arbeid. Hva tenker du er den viktigste grunnen til det?
– Jeg tror unge ser verdien av arbeid. Unge ser at arbeid er det som påvirker vår egen inntekt og velstand. Det er i arbeid man utvikler seg og få ny kompetanse. Du får et større sosialt nettverk av arbeidskollegaer. Unge ser det er sunt å jobbe. President Ronald Reagan sa det best «den beste sosialhjelpen er en jobb». Derfor må vi gjøre alt vi kan for å få unge i arbeid, avslutter Gotaas. 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.