Mange og viktige gjennomslag på FrPs Landsmøte

Fremskrittspartiets landsmøte er over, og partiet har vedtatt ny politikk. FpU kan glede seg over mange og viktige gjennomslag. 

– FpU har fått mange gjennomslag på FrPs landsmøte. Partiet har vedtatt at vi vil senke aldersgrensen for å ta førerkort på bil til 17 år, innføre valgfritt sidemål og fjerne det statlige egenkapitalkravet på boliglån. Dette er gode nyheter for landets ungdommer, sier FpU-formann Andreas Brännström. 

Andreas vil også trekke frem vedtaket om å la serveringssteder og utesteder bestemme sine egne åpnings-, skjenke- og serveringstider. 

– I altfor mange år har vi akseptert at staten bestemmer når folk må legge seg. FpU har kjempet for at utestedene selv skal bestemme sine skjenketider. Vi er glad for å ha fått gjennomslag for det i FrP. Ved å la utesteder og restauranter bestemme selv når de vil servere lar vi folk flest bestemme litt mer over sitt eget liv. Vi tror det kan føre til færre voldstilfeller, mindre overstadig beruselse og redusert kødannelse når folk skal hjem, sier Brännström. 

Blant gjennomslagene er også et vedtak om formuesskatt. Landsmøtet diskuterte hvorvidt man skulle fjerne formuesskatten, eller om den skulle reduseres og avvikles på sikt.

– Jeg mener det er åpenbart at vi skal kjempe for å fjerne formuesskatten, og er glad for at landsmøtet var enig med FpU. Formuesskatten er en urettferdig, upresis og unødvendig beskatning som rammer norske arbeidsplasser. Den må avvikles hvis vi ønsker et konkurransedyktig næringsliv, sier Brännström. 

I tillegg ble blant annet disse FpU-forslagene vedtatt: 

  • Fjerne det statlige egenkapitalkravet
  • Økt utstyrsstipend for yrkesfag
  • Bygge flere studentboliger
  • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
  • Heve grensen for sparing i BSU 
  • La ungdom over 18 år få servere alkoholholdig drikke med over 22% alkoholvolum. 
  • Innføre to tilleggspoeng for fagbrev i opptak til høyere utdanning
  • La 15-åringer ta førerkort for moped
  • Opprettholde lave bilavgifter på elbiler 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.