Bjørn_Kristian Svendsrud i Pride-paraden 2016

KrF: Det handler visst ikke om kjærlighet lenger

Torsdag 7. juni gikk stortingskandidat fra KrF, Truls Olufsen-Mehus til frontalangrep på Pride og regnbueflagget i et debattinnlegg i Nettavisen.

Han sier blant annet: «Regnbuebevegelsens politiske agenda bygger på en ideologisk overbevisning som inneholder flere ideer som er problematisk både verdimessig og vitenskapelig sett». Man skulle nesten tro han snakket om sitt eget parti. Olufsen-Mehus representerer jo tross alt et parti som mener at norsk politikk bør styres på bakgrunn av religion, hvilket i aller høyeste grad er et eksempel på ideologier uten vitenskapelig fundering.

Videre kritiserer han organisasjonen FRI for å være lobbyister som gjør alt de kan for å fremme sin egen politiske agenda. Dette er et noe spesielt utsagn fra en politiker som hver dag må forholde seg til interesseorganisasjoner som nettopp gjør det de kan for å påvirke politikken i retningen de ønsker. Skal ikke foreningen FRI ha de samme mulighetene til å delta i den offentlige debatten som alle andre?

Jeg er heller ikke enig i alt foreningen FRI jobber for, men å mene at alle som ønsker å delta i Pride støtter opp under «radikale kjønnsideologier» blir for søkt. Det er helt i orden at Olufsen-Mehus selv ikke ønsker å gå i noe Pride-parade, men det er likevel lov å tenke før man skriver.

Når man hører argumentasjonen fra Olufsen-Mehus og hans meningsfeller kan det høres ut som om «Pride-aktivistene» nærmest oppfordrer folk til å bytte kjønn, og at de vil viske ut alle kjønnsforskjeller i Norge. Det finnes naturligvis krefter som drar i den retningen, men dette er en grov misforståelse av hva Pride handler om. Når mennesker verden over blir mishandlet og drept for hvem de elsker så er ikke kjærlighet lenger en privatsak.

Det går helt fint an å støtte opp om skeives rettigheter og retten til å elske hvem man vil uten at man må stille seg fullt og helt bak en av organisasjonene som arrangerer Pride. Olufsen-Mehus ønsker i sitt innlegg mer fokus på kjærlighet. Da oppfordrer jeg han til å delta i neste års parade, for om dette er linja KrF tenker å legge seg på fremover så er det lite kjærlighet å spore.

Jeg går i Pride fordi jeg mener at vi som samfunn har et ansvar for å vise unge mennesker som er redde for å være åpne om hvem de er at de ikke er alene og at det er like mye plass til dem som til alle andre. Jeg går i Pride fordi jeg kan. Fordi vi som et fritt land med ytringsfrihet og demokrati ikke skal ta for gitt de mulighetene vi har til å leve livene våre som vi ønsker. Og all den tid vi vet at skeive er overrepresentert blant de som tar livet sitt hvert eneste år, så har vi fortsatt en lang vei å gå selv om noen synes å mene at vi har kommet langt nok.

Julianne Ofstad
1. vara til sentralstyret
Formann i Viken FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.