Simen Velle innstilt som ny FpU-formann

På FpUs årlige tillitsmannskonferanse søndag 13. mars la valgkomiteen frem sin innstilling til nytt sentralstyre i perioden 2022-2024.

Valgkomiteen har innstilt Simen Velle fra Asker i Viken, som ny formann i FpU. 

– En enstemmig valgkomite mener Velle er den rette til å ta FpU videre de to neste årene, sier formann i valgkomiteen Kenneth Lindhjem.

Lindhjem sier at det har vært mange møter og gode diskusjoner i komiteen.

– Jobben har absolutt ikke vært enkel med tanke på alle de gode kandidatene som har stilt seg disponibel til å sitte i de nye sentralstyret.

Valgkomiteen har videre enstemmig innstilt Ole Jakob Warlo (Oslo) som 1.nestformann og Claudia Brännström (Oslo) som 2.nestformann. 

Videre er Julianne Ofstad (Viken), Martine Tennholm (Troms og Finnmark), Mathias Renberg (Rogaland) og Mats Henriksen (Trøndelag) innstilt som sentralstyremedlemmer i alfabetisk rekkefølge. Joakim Myklebost Tangen og Markus Gotaas er innstilt som henholdsvis første og andre varamedlem.

Lindhjem er glad for at det har vært en ryddig prosess hittil og håper dette fortsetter frem mot landsmøtet.

Innstillingen i sin helhet:

Formann – Simen Velle (Viken)
1. nestformann – Ole Jakob Warlo (Oslo)
2. nestformann – Claudia Brännström (Oslo)
Sentralstyremedlem – Julianne Ofstad (Viken)
Sentralstyremedlem – Martine Tennholm (Troms og Finnmark)
Sentralstyremedlem – Mathias Renberg (Rogaland)
Sentralstyremedlem – Mats Henriksen (Trøndelag)
1. varamedlem – Joakim Myklebost Tangen (Møre og Romsdal)
2. varamedlem – Markus Gotaas (Viken)

Sentralstyret velges på FpUs landsmøte 09-10. April på Thon Hotel Opera.

Andreas Brännström har de siste to årene ledet organisasjonen:

— Det har vært noen fantastiske år å lede FpU, og jeg er utrolig stolt over den innsatsen alle FpUerne har lagt ned og det vi har fått til sammen. Jeg er trygg på at ungdomspartiet er i trygge hender og at det neste styret skal løfte FpU til nye høyder.

— FpU er en tydelig politisk aktør som ungdom ser til for politiske løsninger. Kampen for en friere fremtid er like viktig i dag som da FpU ble stiftet for 44 år siden.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.