Behovet for et sterkt FrP har aldri vært større

Simen Velle, FpU-leder

La meg slå det fast med en gang. FpU er og forblir FrPs viktigste og mest trofaste støttespiller. Det er FrP sitt program vi går til valg på, og det er FrPs politikere vi jobber for. Vi kommer også i neste valgkamp til å kjempe for en streng innvandringspolitikk, for den norske olja og for lavere skatter og avgifter. Med en handlingslammet regjering og et Høyre i fritt driv mot venstresiden i klimapolitikken, våger jeg påstanden om at behovet for et sterkt FrP aldri har vært større.

FpU skal i tillegg til å være FrPs viktigste og mest trofaste støttespiller, også fungere som politisk verksted, rekrutteringsarena, og vaktbikkje.

De siste dagene har FpUs forslag om blant annet å fjerne ekteskapsloven engasjert og skapt debatt. Selv om de engasjerer, er ikke disse sakene på noen våre fremste prioriteringer. Det dreier seg ofte om prinsipielle diskusjoner hvor vi utfordrer egen ideologi. 

For å forstå forslagene, må man også forstå sammenhengen de er skrevet i. Siden de er fremmet av organisasjonen jeg leder, er det på sin plass at jeg kommer med en forklaring.

Ungdomspolitikken skal være en rekrutterings- og skoleringsarena. Unge mennesker skal få utvikle seg og lære om politikk innenfor trygge rammer. Selv om jeg skulle ønske at fylkeskommunen og reguleringsplaner var blant sakene som tente gnisten hos unge, er dette sjelden tilfelle. For å forstå hvordan man utvikler ny politikk og argumenterer for den, har FpU stor takhøyde for spenstige forslag og prinsipielle diskusjoner. Dette gjør at debattene blir artigere og at flere unge tør å gå på talerstolen. Da får man en trygg arena for læring og utvikling. Det er viktig for å kunne rekruttere unge mennesker til tjeneste for demokratiet.

Alle ungdomspartier har et viktig ansvar for å utfordre og utvikle standpunkter i eget moderparti. Helt siden vi ble stiftet i 1978 har FpU løftet viktige prinsipielle debatter internt i partiet og i samfunnsdebatten for øvrig. FpU er Fremskrittspartiets politiske verksted. Det er en del av den politiske utviklingen i Norge at også de prinsipielle forslagene diskuteres offentlig. FpU kommer til å fortsette å utfordre etablerte standpunkter, stille kritiske spørsmål og bidra til å utvikle morgendagens løsninger. Det er jobben vår

Vi gjør samfunnet en stor bjørnetjeneste ved å ikke ta diskusjonene i full åpenhet, og noe av det vakreste med det norske demokratiet er nettopp at vi diskuterer med hverandre, ikke kriger mot hverandre.

Under kan du se FpU-leder Simen Velles tale til FrPs landsmøte:

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.