Vil du være trainee i FpU?

I 2022 skal FpU igjen gjennomføre traineeprogrammet. Målet er å tilby talenter i partiet muligheten til å lære mer om hvordan det er å jobbe i Norges viktigste ungdomsparti. Du kan få tett innblikk i hvordan FpU drives fra innsiden, du kan få arbeide tett opp mot politiske prosesser i Stortinget og du kan få en CV som stikker seg ut hos fremtidige arbeidsgivere.

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en søknad, og si hvorfor du bør bli en av FpUs traineer i løpet av 2022. Søknadsfrist er tirsdag 31. mai.

De første traineene tas inn allerede i sommer.

Om opplegget:


Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som politisk rådgiver
 • Skrive leserinnlegg, artikler til FpUs nettside mm.
 • Utredningsarbeid i politiske spørsmål.
 • Bidra med rådgivning overfor FpUs leder.
 • Arbeide direkte opp mot besluttende organer i politiske prosesser.
 • Oppfølging av løpende arbeid på FpUs hovedkontor. Herunder:
  • Jobbe med FpUs medlemsregister
  • Følge opp FpUs fylkes- og lokallag
  • Følge opp vedtak fattet av sentralstyret
  • Besvare henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte
  • Ta del i planlegging av større konferanser og arrangementer

Arbeidssted:

 • FpUs hovedkontor (Karl Johans Gate 25, 0159 Oslo)

Lengde på traineeoppholdet:

 • Fleksibelt etter hva som passer søkerne, men i utgangspunktet en uke. Det er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere det å være trainee med videregående skole eller studier ved høgskole/universitet. Det er mulig å jobbe etter skoletid, i vinterferie eller man kan jobbe 8-16 dersom man har mulighet til dette.

Annet:

 • Alle som er trainee må signere taushetserklæring.
 • Søkere må være medlem av Fremskrittspartiets Ungdom.

For spørsmål, ta kontakt med generalsekretær Andreas Ingebretsen på ani@frp.no eller telefon 97476081.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV. Søknadsfrist er satt til tirsdag 31. mai 2022. Søknaden sendes på e-post til fpu@fpu.no

Personer fra andre landsdeler enn østlandet, oppfordres også til å søke. Det er som oftest mulig å finne løsninger som gjør det mulig med et traineeopphold i Oslo om man kommer fra en annen landsdel.

Vennligst spesifiser følgende i din søknad:

 • Om du vil jobbe mest med politikk eller organisasjon
 • Når du har mulighet til å jobbe (dagtid/kveldstid, kun i helger, kun i ferier osv.)
 • Hvordan du ser for deg det praktiske rundt traineeoppholdet (gjelder spesielt for søkere fra andre landsdeler, med behov for overnatting i Oslo)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.