Tirsdagspraten med Martine Tennholm

Martine Tennholm er opprinnelig fra Harstad, men studerer PR og kommunikasjon i Oslo. I tillegg er hun internasjonalt ansvarlig i FpUs sentralstyre. Vi har satt oss ned for å høre mer om hennes rolle, samt hennes tur til Helsinki for å representere FpU i nordisk råd.

Hvordan fungerer det nordiske råd?

– Alle de nordiske ungdomspartiene kan være medlem, og så har man en årlig generalforsamling der man kan stemme frem et styre. FpUs danske søsterparti, Venstres Ungdom, er blant annet også der. Antall stemmer er basert på antall medlemmer. FpU har fire stykker.

Hvorfor er det viktig at FpU representeres i utlandet?

– Jeg synes det er utrolig viktig å samles og forenes med de andre liberale stemmene i Norden. Vi i Norge kan jo ikke tenke at vi alene kan endre verden. Vi må heller begynne i en skala der vi kan påvirke nordisk politikk. Siden vi ikke er med i EU, har vi egentlig ingen andre forum i Europa der vi har stemmerett, selv om nordisk råd ikke har noen myndighet over de andre landene. 

– Du nevnte å få gjennom vår politikk. Hvilke gjennomslag har FpU fått i nordisk råd?

– Et forslag som gikk igjennom fra FpUer Anders Yttervoll, var at vi ønsker å fjerne tollgrenser mellom de ulike nordiske landene. Slik kan vi å stimulere til økt frihandel oss imellom. Så må det sies at vi ønsker å respektere EUs regelverk på dette, men der det er mulig tror vi dette kan fungere bra. Spesielt sett som et klimatiltak. Det slippes jo ut mindre ved å importere fra nabolandene våre, enn fra Kina eller USA. Det er et direkte FPU-gjennomslag.

Martine tar ordet under samlingen

– Liker du vervet som internasjonalt ansvarlig?

– Ja, jeg synes det er en unik mulighet som FpU tilbyr. Spesielt når man er interessert i internasjonale relasjoner, er det veldig flott.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.