Tirsdagspraten med Kasper Johansen

Hvem er du?

Jeg heter Kasper. Jeg er fylkesleder i Agder FpU, og har vært medlem i FpU i 7 år. Har hatt litt forskjellige verv i Agder og Kristiansand, også studerer jeg ved siden av FpU. Jeg fullførte nettopp en bachelorgrad i statsvitenskap, og nå skal jeg begynne på en mastergrad i samfunnsplanlegging.

Hvordan er det å være fylkesleder?

Det er en tildels krevende stilling, nå som det er valgkamp spesielt. Men også en veldig lærerik og innholdmessig stilling. Jeg får veldig mye ut av det å være fylkesleder. Spesielt nå som jeg får være med å utforme fylkeslaget og gjøre gøye ting. Jeg er også veldig glad for at vi har gode lokallagstyrer, for jeg hadde ikke klart å fylkeslaget uten andre et godt lag. 

Hva går dine oppgaver ut på som fylkesleder?

Det er mye forskjellig. Nå som det er valgkamp er det mye planlegging med lederne av de andre ungdomspartiene i Agder. Også må vi selvfølgelig lage valgkampstrategi. I tillegg har du jo de mer kjedelige oppgavene, som å innkalle til møter og eposter. Oppfølging av lokallag og bistå med det de trenger hjelp til. Den generelle drivingen av fylkeslaget.

Apropos valgkamp. Du er med på FpUs debattskolering. Hvordan synes du det går?

Det går greit. Nå har vi nettopp hatt en regional debattskolering her i Agder med blant annet Theodor Helland og Andreas Jacobsen. Det har hjulpet veldig mye med det praktiske, siden vi har fokusert på hvordan du presenterer et argument og taler. De nasjonale er også en god oppfriskning, siden det er to år siden jeg tok debatter sist. 

Hva gleder du deg mest til med valgkampen?

Enda mer enn jeg gleder meg til å ta debatter, gleder jeg meg til å stå på stand. Det er der man har de beste samtalene og diskusjonene med elevene. Her i Agder er debattemaene forhåndsbestemte og like på hver skole, så det blir nesten alltid de samme debattene. Men på stand kan elevene komme og spørre deg om alle slags mulige saker. Det kan være elever som har én spesifik mening om én spesifik sak, og man kan få mye interessante samtaler på stand. Jeg tror det er det jeg gleder meg mest til.

For noen måneder siden representerte du FpU i Libanon. Hva gikk turen ut på?

Det var et demokratibyggingsprosjekt. Vi var representanter fra alle de norske ungdomspartiene, som dro ned og møtte de libanesiske ungdomspartiene. Det var snakk om deling av opplevelser og erfaring med demokratiet. De norske ungdomspartiene er veldig privilegerte. Både hvor mye vi blir sett og hørt av moderpartiene, og samholdet mellom ungdomspartiene. I Libanon blir ikke ungdomspartiene tatt seriøst av moderpartiene, og det er mye mer fiendtlighet mellom de forskjellige ungdomspartiene. For mange av de libanesiske ungdomspolitikerne var dette første gangen de møtte noen fra et annet libanesisk ungdomsparti.

Hvordan fikk du mulighet til å dra på turen?

Egentlig var det Claudia Brännström som skulle på turen, men så kunne hun ikke. Dermed la hun ut i landasstyret og spurte om noen villa ta plassen hennes. Da jeg så den muligheten tenkte jeg at jeg ville ta den, for det virket som et veldig spennende prosjekt.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.