Vil du bli FpUs nye generalsekretær?

Vår kjære generalsekretær, Andreas Ingebretsen har sagt opp sin stilling hos oss. Derfor søker vi nå ny generalsekretær. 

Stillingsbeskrivelse

Generalsekretæren er den øverste administrative lederen i FpU og fungerer som daglig leder. 

Følgende oppgaver tilfaller stillingen: 

 • Overordnet ansvar for daglig drift av FpUs hovedorganisasjon
 • Ledelse av FpUs sekretariat
 • Ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og gjennomføre saksbehandling for organer i hovedorganisasjonen, samt ivareta sekretærfunksjon for disse
 • Iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av sentralstyret, landsstyret eller landsmøtet
 • Ansvar for løpende kontakt mellom sentralstyret og tillitsvalgte i fylkes- og lokallag
 • Arrangementsansvarlig for store arrangementer som landsmøtet, sommerleir og større konferanser 
 • Kommunikasjonsarbeid og håndtering av mediebildet
 • Andre oppgaver innenfor hovedorganisasjonens virksomhet tildelt av sentralstyret

Stillingen vil periodevis innebære overtid og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet. 

Kompetanse og ferdigheter

 • Har erfaring med arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen
 • Politisk erfaring fra tillits- og/eller folkevalgte verv
 • Behersker norsk svært godt skriftlig og muntlig
 • Forståelse for organisasjonens virksomhet og forståelse for sekretariatets rolle i organisasjonen
 • Beslutsomhet kombinert med sterke analytiske evner
 • Behersker standard kontorprogrammer særdeles godt

Stillingen rapporterer til sentralstyret. Nærmeste overordnede er leder i FpU. Det forutsettes at den som tilsettes er medlem av Fremskrittspartiets Ungdom. 

Fremskrittspartiets Ungdom holder til i sentrale kontorlokaler like ved Stortinget i Karl Johans gate 25. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 3. januar 2024. 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med generalsekretær Andreas Ingebretsen på e-post ani@frp.no eller tlf 974 76 081. 

Søknad med CV sendes til fpu@fpu.no innen 3. januar. 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.