Aktivitetsplan

Det første styremøtet som avholdes etter et årsmøte bør inneholde aktivitetsplan. Hvis man vedtar en slik plan, og spesielt delegerer hvem som har ansvar for hvilke arrangementer, kan man ha en løpende aktivitet gjennom hele året.