Dokumenter og skjema

Her finner du en liste over maler, skjemaer, dokumenter og retningslinjer som vi benytter i Fremskrittspartiets Ungdom. Det er bare å laste ned disse dokumentene. Hvis det forekommer feil ber vi deg ta kontakt på fpu@fpu.no

Håndbøker:

Reiser:

Frifond:

Møter:

Politisk fravær:

Årsmøteprotokoll:

Økonomi:

  • Budsjettmal
  • Regnskapsmal – ta kontakt med sekretariatet på fpu@fpu.no

Vedtekter: