Hvordan starte et lokallag

Kanskje du vil være med å kjempe for valgfrihet i skolen og lavere skatter- og avgifter? Kanskje du har større ambisjoner, vil stifte nettverk og bli kjent med nye mennesker?
Da kan det være lurt å vurdere å starte et lokallag i FpU.

Det er veldig enkelt å starte lokallag i FpU. For å gjøre dette trenger man bare noen få ildsjeler som ønsker å stå på for organisasjonen. Organisasjonen har allerede et etablert fylkeslag og sannsynligvis andre lokallag som kan bidra med støtte og rådgivning. Hovedorganisasjonen bidrar også med kursholdere, aktiviteter og inviterer alle lokallag med på store konferanser som arrangeres årlig.

Hva må gjøres for å starte et lokallag?

  • Dere må sette en dato for stiftelsesmøte.
  • Kontakt fylkeslaget ditt hvis du trenger hjelp med å sende ut innkalling, trykk her for å finne din fylkesleder.
  • Ta deretter kontakt med generalsekretær på fpu@fpu.no og søk om tillatelse til å stifte ditt lokallag.
  • Inviter gjerne noen fra sentralstyret eller ditt fylkeslag til å holde et enkelt kurs samtidig som lokallaget blir stiftet.
  • Inviter venner og bekjente som kan være interessert i å bli med på møtet.

Når man uansett møtes til et slikt stiftelsesmøte kan det være lurt å benytte begivenheten til å holde kurs introdusere medlemmer til FpUs politikk på et høyere nivå. Inviter gjerne noen som har litt fartstid i organisasjonen til å holde dette kurset.

Aktiviteter

Det er lov å være kreativ, og som lokallag har man anledning til å avholde en lang rekke aktiviteter. Eksempelvis kan du avholde kurs, aksjoner, skolebesøk, debatter eller medlemskvelder. Gjerne kombiner aktiviteter med noe skolering og noe sosialt, slik at alle FpU-arrangementer blir en sosial happening hvor styret og medlemmer føler seg inkludert.

Husk å søke støtte!

FpU har Frifond-midler, og det er enkelt å søke om midler til diverse prosjekter. Se her for mer informasjon.