Medlemsregisteret

Fremskrittspartiets Ungdom benytter et medlemsregister som er tilgjengelig både for medlemmer og tillitsvalgte. Målet med registeret er å holde kontaktinformasjon oppdatert slik at organisasjonen kan holde kontakt med medlemmene, og motsatt.

Når du logger deg inn i medlemsregisteret er det første du ser en rekke bruksanvisninger, hvis du er i tvil om du hvordan du skal gjennomføre enkelte ting. Hvis du er usikker kan du også ta kontakt med sekretariatet.

Tillitsvalgte kan logge inn på register.frp.no. Det er kun ledere og medlemsansvarlige som har tilgang til denne siden, ved unntak av sentralstyret og sekretariatet. Hvis du har krav på tilgang, men ikke fått dette, ta kontakt med sekretariatet.

Ledere og medlemsansvarlige får ved registeret tilgang til:

  • Oversikt over betalende og ikke betalende medlemmer
  • Tilgang til alle medlemmer i laget
  • Sende e-post til alle medlemmer
  • Oppdatere kontaktinformasjon hos medlemmer
  • Medlemsstatistikk og utvikling