Regnskap

Regnskap er ikke særlig gøy, men det er nødvendig. Sørg for at den som blir valgt på årsmøtet til å være kasserer enten har regnskapsforståelse, eller at vedkommende tar et kurs internt i partiet for å få denne kompetansen. Uten å ha regnskap og organisasjon på plass er det umulig å drive med politikk.

I dag bruker FpU sin egen regnskapsportal for å føre regnskap. Dette gjør at en tidligere vanskelig jobb, med ett blir mye lettere.

Trykk her for å finne FpUs regnskapsportal.

Økonomiansvarlig

Alle lokallag og fylkeslag skal velge en økonomiansvarlig på årsmøtene. Det er fortrinnsvis økonomiansvarlig som skal håndtere økonomien, men grunnet at alle regninger skal signeres av to personer er også lederen viktig i økonomiarbeidet.

Budsjett

Trykk her for å laste ned mal.

Budsjettet skal vedtas av årsmøte, og må følges av laget.