Skoleringsstige

Fremskrittspartiets Ungdom har Norges beste politikerskole. Vår skolering gir deg en unik mulighet til å tilegne deg kunnskap og erfaringer som du ikke vil få andre steder. Mange av de som har deltatt på skoleringer i regi av FpU har senere fått sentrale posisjoner innen politikk og næringsliv. Vi skaper morgendagens toppolitikere.

Vi tilbyr kurs og foredrag fra innføringsemner til eliteskolering. Vårt mål er å spisse, drille og trene FpU’ere slik at de skal kunne representere vår politikk på den beste måten.

Det er et overbærende kvalitetsstempel å ha deltatt på FpUs skoleringer.

FpU har følgende kurs og skoleringssamlinger:

FpU-akademiet

FpU-akademiet er en serie av kurs hvor vi tilbyr våre medlemmer og tillitsvalgte skolering fra grunnleggende innføring til viderekomne kurs.  Grunnkurset introduserer deltakerne i FrPs politikk og historie. De de øvrige kursene tar for seg ideologi og sentrale temaer innen organisatoriske felt og politikerevner.

Vi tilbyr følgende kurs:

  • Grunnkurs
  • Liberalisme
  • Media og mediearbeid
  • Organisasjonskultur
  • Tale- og debatteknikk
  • Ledelse

Tillitsvalgtskoleringen

Hvert år gjennomfører FpUs hovedorganisasjon en sentral tillitsvalgtskonferanse hvor nye tillitsvalgte fra hele landet samles i Oslo for å lære hvordan oppgavene som tillitsvalgt skal gjøres i fylkes- og lokallagene. At ungdom møtes fra hele landet for første gang innebærer også en positiv sosial velkomst hvor mange får nye venner og bekjente.

Lederskoleringen

Lederskoleringen er en svært god ledelsesskolering. Vi tilbyr et eget kursopplegg som er eksklusivt rettet mot formenn i lokal- og fylkeslagene. Formålet er å skolere ledere til å være gode ledere og forbilder i sine lag. Det inviteres sentrale foredragsholdere blant annet innen ledelse og psykologi.

For FpU er det viktig at lokal- og fylkeslagene ledes av gode og inspirerende ledere.

FpUs debattantskolering

I forkant av skolevalgene gjennomfører FpU nasjonale debattantskoleringer. Potensielle debattanter fra hele landet samles for å delta på den beste debattskoleringen av alle ungdomsparti. FpU er kjent for å ha de beste og tøffeste debattantene.
Formålet med skoleringen er å drille og trene debattantene til å representere FpU på den beste måten i skolevalgene.

Fylkes- lokallagene arrangerer også lokale kontinuerlige debattantskoleringer som tilbys for alle medlemmer og tillitsvalgte.

FpUs talentutviklingsprogram

FpU er en organisasjon som virkelig satser på talenter.

Vi tilbyr et 1-årig talentutviklingsprogram hvor deltakerne vil få opplæring gjennom en kombinasjon av selvstudier og undervisningssamlinger. Programmet skal gi deltakerne opplæring for å ha potensielle toppolitiske verv i fremtiden. De som deltar vil blant annet få god skolering i mediearbeid, politiske kommunikasjon og grunnleggende kunnskaper om drift av organisasjoner, herunder saksbehandling og økonomi.

FpU er uten tvil det beste ungdomspartiet i Norge når det kommer til utvikling av egne talenter.

Fremtidskonferansen

Fremtidskonferansen er en av FpUs tradisjonsrike konferanser og er alltid spekket med fantastiske foredragsholdere. Foredragene er rettet mot viderekomne tillitsvalgte. En må derfor søke for å delta. Konferansen arrangeres hver høst.

FpUs traineeprogram

FpU gir håndplukkede talenter mulighet til å jobbe tett opp mot organisasjonens øvrige organer hvor deltakerne også kan tjene noe penger.

Man får oppleve en politikers hverdag på hovedkontoret til FrP og FpU på Karl Johans gate i Oslo. Talentene får utfordringer de fleste aldri har fått før og man får prøve hvordan det er å være politiker. En får treffe politikere som man til vanlig bare ser på Tv eller i avisene og man får diskutere politikk med de øverste lederne av organisasjonen.  Deltakerne får arbeide direkte opp mot besluttede organer i politiske prosesser.

Man får ikke bare muligheten til å utvikle seg selv, man får muligheten til å utvikle partiet og Norge.

FpUs Eliteakademi

Eliteakademiet har tidligere blitt kåret til landet tøffeste og best politiske skolering av bladet Kapital. Programmet er hemmelig.

Kurset vil teste deltakernes ferdigheter innen tale- og debatteknikk, skriveferdigheter, samt kunnskap om politikk, økonomi, politisk filosofi og andre samfunnsspørsmål. I forkant av Elitekurset vil deltakerne få skriftlige oppgaver, samt en leseliste.

Kursets trenere, foredragsholdere og utspørrere består av Norgeseliten innen blant annet politikk og kommunikasjon.

Akademiet ble sist avholdt i 2004, 2008 og 2014. Det er derfor stor prestisje å få delta.

Sommertraniee til FrPs stortingsgruppe

Sommertraineer i FrPs stortingsgruppe gir politiske talenter muligheter for å få innsikt i, og erfaring med politikk og mediehåndtering på nasjonalt nivå.

Som sommertrainee vil du få jobbe med politikk og media på et nivå som ellers er forbeholdt erfarne rådgivere. Arbeidsoppgavene spenner fra politisk research til mediehåndtering for FrPs stortingsgruppe, under ledelse av en av våre erfarne kommunikasjonsrådgivere. Sommertrainee-ordningen er ett av leddene i vårt talentutviklingsprogram for unge i politikken.

Les gjerne intervju med de tidligere stortingstraineene Andreas og Alexander.