Styremøter

Styret er det viktigste organet for et fylkes eller lokallag og har ansvar for å gjennomføre aktiviteter, sørge for medlemspleie og holde kontroll med regnskapet og mange flere oppgaver.

Ved å sitte i et styre har man påtatt seg en viktig rolle, og er ansvarlig overfor årsmøtet og lokallagets medlemmer. De som sitter i styret har blitt valgt på årsmøtet av lokallagets medlemmer.

Innkalling

Det første på huskelisten er å sende ut innkalling. I de fleste lag er det formann eller noen som har fått dette delegert som gjør dette. I andre tilfeller det valgt en sekretær.

Innkallingen skal inneholde dagsorden som skal inneholde hvilke saker som skal behandles. Innkallingen skal sendes ut senest en uke i forveien av møtet. Det er viktig at du husker å skrive tidspunkt og sted, og at alle styremedlemmene er mottagere av innkallingen. Denne kan sendes ut på e-post.
Mal til innkalling finner du hvis du trykker her.

Hvor

FpU har dessverre bare lokaler midt i sentrum av Oslo. Disse kan selvsagt brukes av nærliggende lokallag, og kan enkelt bookes ved å ta kontakt med sekretariatet.

For de fleste andre anbefales det at man benytter gratis lokaler, spesielt rådhuset eller eventuelle regionkontor som Fremskrittspartiet har disponibelt. Det viktigste er at lokalet er forholdsvis lett tilgjengelig for de fleste styremedlemmene.

Hvis dette ikke er tilgjengelig er det mange restauranter og cafeer som har møterom tilgjengelig. De fleste møter bør gjøres på et rom hvor man slipper støy, og at man kan drøfte saker uten å være redd for at andre hører det.

Hvordan gjennomføre styremøtet

Det er formann som styrer møtet, og hvis formann ikke er til stede er det hans stedfortreder.

For å avholde et godt styremøte, anbefaler vi følgende:

  • Ønsk velkommen til møtet og sørg for at alle kommer på plass til riktig tid
  • Sakspapirene skal være sendt ut før møtet, gjerne sammen med innkallingen.
  • Godkjenn innkallingen, protokoll fra forrige styremøte og dagsorden
  • Alle som skal ha ordet skal tegne seg ved hjelp av å rekke opp hånden. Før opp en talerliste ettersom flere vil ha ordet. Hvis man skal ha replikk signaliserer man dette ved å holde opp to fingre.
  • Hold orden på styremøtet, folk skal ikke prate i munnen på hverandre. Det er best om man avholder selve møtet, og etter det har en sosial sammenkomst – og ikke blander disse to.
  • Husk å holde sakene effektive, og bruk tiden godt slik at man ikke føler at man kaster bort tiden sin på styremøter. Styremøtene skal i hovedsak være for å vedta hvordan man skal jobbe fremover. Det viktigste arbeidet skal gjøres mellom møtene.

Protokoll

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne protokollen trenger ikke å være omfattende, og du finner en mal på dette ved å trykke her. Denne protokollen skal sendes ut i etterkant til alle styremedlemmene med kopi til generalsekretær i FpU og fylkes- eller lokallagsleder i FrP.