Arrangementer

FpU har fire faste nasjonale arrangementer hvert år.

Tillitsmannskonferansen
Sommerleiren
Fremtidskonferansen
Eliteakademiet