Debattskoleringen er i gang!

I helgen startet første del av FpUs nasjonale debattskolering til høsten store kommune- og fylkesvalg! Ca. 30 ungdommer fra Finnmark i nord til Agder i sør var samlet ved partikontoret for å delta. Debattantene vil frem mot høsten gjennomføre den beste debattskoleringen av alle ungdomsparti, slik at de vil være mest forberedt og terpet til høstens skoledebatter….

Nødvendig med bevæpnet politi

FpU mener det er på tide at politiet blir bevæpnet. 1. nestformann, Bjørn-Kristian Svendsrud mener i likhet med Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP), og politiet selv, at det er nødvendig med bevæpnet politi! – Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) gir nå samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker. Vi i…

FpU på Statoil-besøk

Forrige fredag besøkte sentralstyret Statoil ved hovedkvarteret på Fornebu. Det var noen ivrige og engasjerte ungdommer som blant annet fikk høre foredrag av Statoils klimadirektør Hege Marie Norheim. Politisk nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud hadde følgende å si om besøket: – Møtet med Statoil var veldig informativt, og ga et klart inntrykk av et selskap som…

Oscarborgseminaret 2014

Den 18. og 19. september deltok Atle Simonsen, Ida Gårseth Hov og Toril Charlotte Reynolds (politisk rådgiver på Stortinget) på Oscarborgseminaret 2014 utenfor Drøbak. Seminaret ble arrangert av Civita, en liberal og høyreorientert tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri…