Vil du bli FpUs nye generalsekretær?

Vår kjære generalsekretær, Ola Buvik Skedsmo har sagt opp sin stilling hos oss. I den forbindelse søker vi etter ny generalsekretær med tiltredelse 1. juli 2021. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har i dag i underkant av 2000 medlemmer, 300 tillitsvalgte, 50 lokallag og fylkeslag i alle landets fylker. FpU er Norges fjerde største ungdomsparti, og er…

Christine Hartvigsen innstilt som ny FpU-formann!

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i FpU ble i dag mandag 3. august lagt frem. Etter utsettelse av dato for FpUs landsmøte i april er det nå klart for landsmøte i Oslo, helgen 22.-23. august. I den forbindelse er innstillingen til nytt sentralstyre nå klart. Valgkomiteen har innstilt Christine Elise Hartvigsen fra Stavanger i Rogaland,…

Rogaland FpU søker fylkessekretær

Vi søker etter en ansatt som fylkessekretær i et av landets største fylkeslag, Rogaland FpU i deltid. Arbeidsoppgaver for en fylkessekretær er typisk: Føre protokoll fra fylkesstyremøter Ha ansvar for å føre regnskaper. Ha ansvar for å oppdatere Brønnøysundregisteret for fylkeslagene og lokallagene i fylket Ha ansvar for å oppdatere medlemsregisteret i fylket Sørge for…

Svendsrud tar ikke gjenvalg

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, har i dag varslet valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg på partiets landsmøte 4-5 april. Han har vært formann i FpU i fire år. — Jeg er utrolig stolt over de seirene vi har fått gjennomslag for, for eksempel høyere frikortgrense, opprettelse av dyrepoliti, fjerning av arveavgiften og at…