Nå kan du få sommerleirplassen din betalt av Sivert!

Sivert Bjørnstad er den yngste Stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet, medlem og tidligere 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom. Noe av det Sivert gledet seg mest til da han var yngre var å delta på FpUs sommerleir. Sommerens store eventyr, FpUs sommerleir er like rundt hjørnet, og i den forbindelse vil Sivert Bjørnstad betale sommerleirplassen til det medlemmet…

FrP sier ja til assistert befruktning for enslige!

Landsmøtet i Fremskrittspartiet har akkurat vedtatt å være for assistert befruktning til enslige. Det er en seier for FpU. Fremskrittspartiets Ungdom har nettopp fått gjennomslag, og FrP er nå for assistert befruktning for enslige! Fremskrittspartiet har ledet an i liberaliseringen av gen- og bioteknologien i Norge, men ikke når det gjelder assistert befruktning til enslige….

Gjennomslag for filming av muntlig eksamen!

FpUs resolusjon om filming av muntlig eksamen på videregående fikk akkurat flertall på FrPs landsmøte. Det er formann, Bjørn-Kristian Svendsrud, utrolig glad for. — Det er utrolig gøy at en resolusjon som har blitt til i FpU, nå er en del av et regjeringspartis offisielle politikk, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud. Dette er en viktig resolusjon…

Yngst på landsmøtet

Alexander Wollmann (18), 1. nestformann i Troms FpU, er den yngste delegaten på årets landsmøte. — Det er mitt aller første landsmøte, og det er stort for meg å få tillitten av mitt fylke til å være delegat og ha stemmerett. Landsmøtet har så langt vært utrolig gøy, og debattene har vært spennende. Høydepunktet så…