Gjennomslag for filming av muntlig eksamen!

FpUs resolusjon om filming av muntlig eksamen på videregående fikk akkurat flertall på FrPs landsmøte. Det er formann, Bjørn-Kristian Svendsrud, utrolig glad for. — Det er utrolig gøy at en resolusjon som har blitt til i FpU, nå er en del av et regjeringspartis offisielle politikk, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud. Dette er en viktig resolusjon…

Yngst på landsmøtet

Alexander Wollmann (18), 1. nestformann i Troms FpU, er den yngste delegaten på årets landsmøte. — Det er mitt aller første landsmøte, og det er stort for meg å få tillitten av mitt fylke til å være delegat og ha stemmerett. Landsmøtet har så langt vært utrolig gøy, og debattene har vært spennende. Høydepunktet så…

De offentlige utgiftene må ned

Formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, holdt i går sin tale for landsmøtet til FrP. I sin tale tar han opp velferdsstatens bærekraft, og reduksjon av offentlige utgifter. — Nærmest ingen tør å røre velferdsgodene våre. Vi har en IA-avtale som ikke fungerer etter sin hensikt, vi har en AFP-ordning som ikke akkurat kan kalles bærekraftig…

FrPs landsmøte er i gang!

FrPs landsmøte har gått av stabelen, og mange engasjerte FpUere sitter spente i salen. Jeg gleder meg utrolig mye til å se alle de flinke FpUerne på talerstolen denne helgen, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud engasjert. FpU har flere saker på landsmøtet som kan få gjennomslag, hvorav de viktigste er forslagene om å filme muntlig eksamen…