Johansens åpenbaring

Raymond Johansen (Arbeiderpartiet) skriver et innlegg om det han påstår er Fremskrittspartiets politikk blant annet innen helse, skole, arbeid og bistand. Kritikken ligner mest på en dommedagsprofeti. Johansen påstår at FrP vil at størrelsen på lommeboka avgjøre helsetilbudet. Dette er ikke sant. FrP vil at valg av sykehus, det være seg privat eller offentlig, bør…

Usosial boligpolitikk

Ingen skryter så mye som de rødgrønne av hvor rettferdig og sosial deres politikk er. Boligpolitikken derimot står i grell kontrast til det sosialdemokratiske mantraet til regjeringen. Dagens Næringsliv har med flere hevdet at boligbehovet vil øke fremover (senest 22. januar). Boligbyggingen og -etterspørselen er blitt en ond sirkel for unge og lavtlønnede. Manglende tempo…

Legg ned fylkeskommunene!

– Etter å ha konstituert fylkestinget, inntatt komité, satt meg inn i budsjettet og deltatt på folkevalgtopplæring, er jeg sikrere enn noen sinne på at fylkestinget burde vært avskaffet, sier Sivert Bjørnstad, sentralstyremedlem i FpU. Ved konstitueringen av fylkestinget ble Bjørnstad valgt inn som fast medlem av komité for Næring og Regional utvikling. – Det…