Heis flagget for heltene!

Fremskrittspartiets Ungdom retter en stor takk til dere som har kjempet for fedrelandet. Norge hadde ikke vært det samme uten dere. Den 8. mai 1945 talte kong Haakon VII til et fritt folk for første gang på fem år: «Kjære landsmenn! Jeg og min regjering sender i dag en varm hilsen til alle norske kvinner…

FpU i Brussel

FpUs landsstyre med observatører og gjester var nylig i Brussel. Dette for å lære mer om Den Europeiske Union (EU), det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) og «the North Atlantic Treaty Organization» (NATO) samt å avholde Landsstyremøtet (LSM) som er FpUs høyeste organ etter Landsmøtet. På LSM ble det blant annet diskutert hvordan ungdomspartiets politikk kan føres…