Nei til TV-tvang

Fremskrittspartiet mener at NRK bør stille likt med andre TV-kanaler. Kanalen koster uforholdsmessig mye og lisensen er en byrde for vanlige folk. NRK-lisensen rammer studenter og minstepensjonister mye hardere enn samfunnets mest ressurssterke. Sosialistene hevder at salg av NRK vil ødelegge for de andre kanalene. Det vesentlige for FrP er ikke antall kanaler, men at…

En gedigen seier for våre besteforeldre

I over 40 år har FrP kjempet å gi en varm og verdig alderdom til de som bygde dette landet. Den norske debatten om eldreomsorg har mer eller mindre stått stille i hele denne perioden. Mange har stått uten sykehjemsplass og vi har sett flere eksempler på uverdig behandling. Lenge har våre besteforeldre vært prisgitt…

Vil gi tiggerne et tilbud

FpUere på vestlandet har den siste tiden tatt til orde for å opprette et lavterskeltilbud for de som sliter med å etablere seg i arbeidslivet. Forslagene går ut på å tilby arbeid, lønnet med en symbolsk sum, som fungerer som springbrett til arbeidslivet og gir deltakerne en sjanse til å vise sin arbeidsmoral samtidig som…