Til Danmark for å sikre valgseier

1.-3. november satte en FpU-delegasjon på fire ledet av sentralstyremedlem i FpU Atle Simonsen seg på flyet med nesen mot det flate landet i sør. Mål? Sikre flere ordførere for det danske partiet Venstre. I den norske Stortingsvalgkampen sendte Venstres Ungdom (VU) en delegasjon på hele 12 ungdommer til Norge for å hjelpe FrP inn…

FpU i Brussel

FpUs landsstyre med observatører og gjester var nylig i Brussel. Dette for å lære mer om Den Europeiske Union (EU), det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) og «the North Atlantic Treaty Organization» (NATO) samt å avholde Landsstyremøtet (LSM) som er FpUs høyeste organ etter Landsmøtet. På LSM ble det blant annet diskutert hvordan ungdomspartiets politikk kan føres…

FpU ser til Taiwan

Deler av Sentralstyret i FpU besøkte i nylig Republikken Kina (Taiwan), en stat som ennå ikke anerkjennes av Norge. Norge la i 2002 ned sitt eneste representasjonskontor i Taiwan. FpU mener at det kan være for tidlig å anerkjenne Taiwan som egen stat, men er tydelig på at Norge bør satse på å få et…