Oscarborgseminaret 2014

Den 18. og 19. september deltok Atle Simonsen, Ida Gårseth Hov og Toril Charlotte Reynolds (politisk rådgiver på Stortinget) på Oscarborgseminaret 2014 utenfor Drøbak. Seminaret ble arrangert av Civita, en liberal og høyreorientert tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri…

FpUere satt i fengsel

I mange kalde og mørke celler rundt om i verden sitter mennesker fengslet for ting vi tar som selvfølgeligheter her i Norge. Buskerud FpU og Akershus FpU deltok den 8. mai på en aksjon arrangert av Amnesty for å sette fokus på samvittighetsfanger. Aksjonen gikk ut på at lot seg fengsle i Amnestys celle på…

FpU i Brussel

FpUs landsstyre med observatører og gjester var nylig i Brussel. Dette for å lære mer om Den Europeiske Union (EU), det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) og «the North Atlantic Treaty Organization» (NATO) samt å avholde Landsstyremøtet (LSM) som er FpUs høyeste organ etter Landsmøtet. På LSM ble det blant annet diskutert hvordan ungdomspartiets politikk kan føres…

Roser SP-ordfører

Formannskapet i Snillfjord vil gi ordfører, Jon Geir Stølan (Senterpartiet) en lønnsøkning på 50.000 kr. Et forslag Stølan selv kjemper mot. Nå får han ros fra sentralstyremedlem, Tristan Dupré – Det er ikke hver dag jeg støtter SP, men dette er et prakteksempel på en mann med respekt for skattbetalernes penger, sier Dupré. Stølan har…