Nødvendig med bevæpnet politi

FpU mener det er på tide at politiet blir bevæpnet. 1. nestformann, Bjørn-Kristian Svendsrud mener i likhet med Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP), og politiet selv, at det er nødvendig med bevæpnet politi! – Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) gir nå samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker. Vi i…

Vil ha debatt om innsidehandel

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI var i går ute i Dagens Næringsliv med klar tale; innsidehandel burde avkriminaliseres. Sentralstyremedlem i FpU, Tristan Dupré ønsker debatten velkommen. Innsidehandel er når man kjøper aksjer i et selskap på bakgrunn av informasjon andre på markedet ikke har tilgang på, informasjon fra en «innsider». – Det er ikke…