Fremskrittspartiet vil gi eldre valgfrihet

Fremskrittspartiets Ungdom er det ungdomspartiet i Norge som er mest opptatt av eldreomsorg. Vi ønsker et mangfoldig pleie- og omsorgstilbud hvor valgfriheten til den enkelte blir ivaretatt. – Vi blir ikke like når vi blir eldre, og det må helsesektoren gjenspeile, sier sentralstyremedlem Sara Berge Økland (FpU). Hun ønsker at eldre skal ha mulighet til…

– Folk flest har ikke feber, men det har velferdsstaten

FrPs landsmøte vedtok utredning av sykelønnskutt. Se sentralstyremedlem Sara Berge Økland sin landsmøtetale og les resolusjonen «En bærekraftig velferdsstat».   Her ser du Øklands tale Resolusjon nr: 49 Tittel: En bærekraftig velferdsstat Forslagsstiller: FpU Norge har gjennom flere generasjoner utviklet en omfangsrik velferdsstat. Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig på grunn av økende arbeidsfravær og eskalerende…

Vi er så vidt i gang

I et innlegg 21.02.14 angriper AUF-leder, Eskil Pedersen, Høyre-FrP-regjeringen. Han demonstrerer en total mangel på originalitet i sitt angrep. Kritikken er like vag og absurd som den vi så i valgkampen. Han formulerer to syltynne innvendinger mot regjeringen og bruker dem som påskudd for å advare mot et kommende blå-blått ragnarokk. Skulle tro at AUF-lederen…

En gedigen seier for våre besteforeldre

I over 40 år har FrP kjempet å gi en varm og verdig alderdom til de som bygde dette landet. Den norske debatten om eldreomsorg har mer eller mindre stått stille i hele denne perioden. Mange har stått uten sykehjemsplass og vi har sett flere eksempler på uverdig behandling. Lenge har våre besteforeldre vært prisgitt…