Malmö som skrekkeksempel

Svenskens innvandringspolitikk har ført til fremvekst av gettoer med eksplosjon av biler, voldsutsatt redningstjeneste og fattigdom. Fremskrittspartiets politikk strider mot Sveriges innvandringspolitikk. Nærmere 50 000 mennesker bor i asylmottak og myndighetene har mistet kontroll over deler av Malmö. – Svenskene stiller få krav til de som bosetter seg i landet og vil ikke diskutere konsekvensene av høy…

Hva med egen politikk?

I et rasende innlegg av Kolbjørn Eriksen (Senterpartiet) kommer en tirade av usanne, vage eller ubegrunnede påstander om Fremskrittspartiet. Eriksen gir klart uttrykk for hva han synes om FrPs økonomiske politikk. Han påstår at – fordi FrP investerer mer oljepenger i Norge – opererer vi med et handlingsrom som ikke er økonomisk ansvarlig. Det er…

Rasjonell innvandringspolitikk

Den mest kontroversielle saken til Fremskrittspartiet er utvilsomt innvandringspolitikken. Media og politiske motstandere omtaler FrP i samme ordelag som de populistiske høyreekstreme partiene som forsøpler Europa. Sannheten er at FrPs politikk stort sett er i tråd med hva konservative- og til og med sosialdemokratiske partier går inn for i andre Europeiske land. For eksempel foreslo…

Ja til mer arbeidsinnvandring

Sentralstyremedlem Tristan Dupré var nylig intervjuet av NRK i forbindelse med en debatt om arbeidsinnvandring og velferdsytelser til folk som bor i utlandet. – Norge kommer til å trenge flere arbeidere i tiden fremover, derfor bør man for eksempel tillate innvandrere adgang dersom de allerede har fått jobb, sier Tristan Dupré. Dupré erkjenner imidlertid at…