Malmö som skrekkeksempel

Svenskens innvandringspolitikk har ført til fremvekst av gettoer med eksplosjon av biler, voldsutsatt redningstjeneste og fattigdom. Fremskrittspartiets politikk strider mot Sveriges innvandringspolitikk. Nærmere 50 000 mennesker bor i asylmottak og myndighetene har mistet kontroll over deler av Malmö. – Svenskene stiller få krav til de som bosetter seg i landet og vil ikke diskutere konsekvensene av høy…

Nødvendig med bevæpnet politi

FpU mener det er på tide at politiet blir bevæpnet. 1. nestformann, Bjørn-Kristian Svendsrud mener i likhet med Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP), og politiet selv, at det er nødvendig med bevæpnet politi! – Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) gir nå samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker. Vi i…

Barn får dødsstraff i Norge

Det eneste gale barna har gjort er å bli født av ondskapsfulle foreldre. Foreldrene som mishandler barna til døde slipper unna med milde straffer. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil øke strafferammene for drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland (FpU) reagerer på dagens lave straffenivå. Hun mener det er horribelt at mennesker som utfører…

Jubler for poker-NM

Regjeringen liberaliserer Norge og vil tillate deg å spille poker om penger. FpU-formann Atle Simonsen jubler for at regjeringen vil endre det umoderne regelverket. -Jeg er takknemlig for at Politiet nå skal bruke ressurser på å oppklare voldtektssaker fremfor å ta pokerspillere, sier Simonsen. Fremskrittspartiets Ungdom har vært landets største pådriver for å oppheve latterlige forbud…