Elevene i Rogaland skal rettes anonymt

Opplæringsutvalget i Rogaland har vedtatt å innføre anonym retting på alle skoler i fylket. – En seier for FpU og for elevene sier sentralstyremedlem og fylkespolitiker Atle Simonsen. Historien November 2009: FpU tar opp anonym retting på FrPs budsjettmøte Januar 2010: Det vedtas et prøveprosjekt i fylkeskommunen med anonym retting Januar 2011: Prøveprosjektet igangsettes Mars…

Debatten om sexkjøpsloven

Stavanger FpU ønsker å gjøre situasjonen best mulig for de prostituerte og vil la folk flest bestemme over sin egen kropp. Derfor fremmer de forslag om liberalisering. Etter at Fafo publiserte tall som viser at den norske sekjøpsloven som forbyr sexhandel har gjort situasjonen verre for de prostituerte, har debatten rast. Stavanger FpUs formann, Martin…

Vil gi tiggerne et tilbud

FpUere på vestlandet har den siste tiden tatt til orde for å opprette et lavterskeltilbud for de som sliter med å etablere seg i arbeidslivet. Forslagene går ut på å tilby arbeid, lønnet med en symbolsk sum, som fungerer som springbrett til arbeidslivet og gir deltakerne en sjanse til å vise sin arbeidsmoral samtidig som…