Gi studentene uføreforsikring

Denne uken har debatten rundt unge uføre blitt veldig aktuell. Dersom man blir ufør som student kan man ende opp som minstepensjonist hele livet.

Studentene er taperne, igjen!

Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i dag og nok en gang viser det seg at studentene er taperne hos den rød-grønne regjeringen. Regjeringspartiene har alle stadfestet gjennom sine program at de er for 11 måneders studiefinansiering. Heller ikke i år ble dette løftet fulgt opp, selv om både Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete og…