Raser over ostetoll

Den rødgrønne regjeringen, med Senterpartiet i spissen, innførte tollskjerpelser for enkelte typer ost og kjøtt. Nå er det klart at Sverige og Danmark er skuffet over at tollen fremdeles er en realitet.  – Slik proteksjonisme er stikk i strid med den retningen resten av verden og Europa er på vei, sier Sentralstyremedlem i FpU, Tristan…

Delte ut egg fra söta bror

Tirsdag, samme dag som bondelagets opptog for norsk landbruk, hadde Fremskrittspartiets Ungdom en aksjon for å vise at landbruksvarer fra andre land fint kan konkurrere med de norske. – Vi er for norsk landbruk, men vil fjerne bøndenes tilnærmede monopol, sier Atle Simonsen, formann i FpU. FpUerne gikk rundt i Karl Johans gate med en…

FpU i Brussel

FpUs landsstyre med observatører og gjester var nylig i Brussel. Dette for å lære mer om Den Europeiske Union (EU), det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) og «the North Atlantic Treaty Organization» (NATO) samt å avholde Landsstyremøtet (LSM) som er FpUs høyeste organ etter Landsmøtet. På LSM ble det blant annet diskutert hvordan ungdomspartiets politikk kan føres…

– Vil øke tollgrensen

I dag betaler vi toll på importvarer over 200 kroner. Denne grensen ble vedtatt i 1975, og er uendret siden. Dette får Andreas Brännström, politisk nestformann i Østfold FpU til å riste på hodet. – Denne grensen har stått uendret i 37 år, og det på tross av en voldsom inflasjon og en enorm prisøkning…