Delte ut egg fra söta bror

Tirsdag, samme dag som bondelagets opptog for norsk landbruk, hadde Fremskrittspartiets Ungdom en aksjon for å vise at landbruksvarer fra andre land fint kan konkurrere med de norske. – Vi er for norsk landbruk, men vil fjerne bøndenes tilnærmede monopol, sier Atle Simonsen, formann i FpU. FpUerne gikk rundt i Karl Johans gate med en…

– Vil øke tollgrensen

I dag betaler vi toll på importvarer over 200 kroner. Denne grensen ble vedtatt i 1975, og er uendret siden. Dette får Andreas Brännström, politisk nestformann i Østfold FpU til å riste på hodet. – Denne grensen har stått uendret i 37 år, og det på tross av en voldsom inflasjon og en enorm prisøkning…

Senk tollen – la folk få smør!

Samtidig som Tine ikke klarer å produsere nok smør, så får heller ikke andre land eksportert sitt smør til Norge på grunn av en tollsats på over 25 prosent.

Reduser tollbarrierne nå!

Himanshu Gulati mener det er skammelig at Norge kommer på sisteplass i en rangering som viser hvor utviklingsvennlig handelspolitikken til ulike land er.