På tide å forlate den oljemarinerte hengekøyen

Aldri før har så mange vært uføre som nå. Det får Sentralstyremedlem Julia Brännström til å reagere.  – Det er på tide å gjøre noe med trygdeordningene i Norge. 750 000 mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, og økte antall personer på uføretrygd har økt med 2,9 prosent på ett år. – Jeg tror…

Trygd er ikke for ungdom

Antallet under 30år på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har økt med 4.500 de siste to årene.