Vil stille krav

Frafallet fra videregående skole (VGS) holder seg stabilt over 30 %, på tross av flere kostbare tiltak for å få elevene til å gjennomføre. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner for å øke gjennomføringsgraden, og 30 millioner kroner til NAV for de ungdommer som faller ut av skolen og arbeid. – Det er helt åpenbart at…

Nederlag for det rødgrønne skoleeksperimentet

Den nyeste OECD-undersøkelsen viser at Norge er langt fra best i klassen når det gjelder resultater. Med en flau 22. plass av 25 mulige er det åpenbart at regjeringens likhetsskole nok en gang kommer til kort i internasjonal sammenheng. Hele prosjektet arter seg som et sosialt eksperiment for å bevise at alle er like. Norsk…