Landsstyret

Andreas Simon Brännström

27 år


482 23 243

Andreas er bosatt i Sarpsborg og har studert samfunnsgeografi ved UiO. Brännström er bystyrerepresentant i Sarpsborg. Hans kampsaker er mer valgfrihet i skolen, bedre integrering og flere arbeidsplasser for unge.

Martin Jonsterhaug

21 år


916 03 820

Martin er bosatt i Bergen, og jobber som politisk rådgiver for FrPs bystyregruppe i Bergen. Jonsterhaug har ansvaret for det politiske arbeidet i FpU, og er leder av FpUs programkomité. Martin er spesielt opptatt av skatte-og næringspolitikk.

Stine Jakobsen Madsø

26 år


930 78 376

Stine kommer fra Elverum og bor på Jessheim. Hun er utdannet sykepleier ved USN, og har jobbet innen helse i 6 år. Stine har ansvaret for det organisatoriske arbeidet i FpU. Madsøs kampsak er helse og omsorg, og kjemper spesielt fritt brukervalg og reduserte helsekøer.

Julianne Ofstad

23 år


414 81 279

Julianne kommer fra Ås i Viken. Hun bor i Oslo hvor hun studerer offentlig administrasjon og ledelse ved UiO, og jobber med prosjektstøtte hos RVTS Øst. Julianne er valgkampansvarlig i FpU. Hennes fanesak er eldreomsorg og utdanningspolitikk.