Landsstyret

Ole Jakob Warlo

24 år


0 0

Ole Jakob er fra Oslo og bor i Tromsø hvor han studerer statsvitenskap ved UiT. Han har vært trainee for FrPs stortingsgruppe. I FpU har han ansvaret for politisk utvikling. Hans fanesak er liberalisme, mer frihet til folk og mindre makt til staten, og mindre statlig sløsing.

Claudia Rebecka Brännström

24 år


913 59 552

Claudia er bosatt i Oslo. Hun er ferdigutdannet grunnskolelærer og nå masterstudent i matematikk didaktikk. Claudia har ansvaret for medlemsarbeidet i FpU. Hennes fanesak er utdanningspolitikk, og kjemper for mer tilpasset opplæring i skolen.