Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige driften av organisasjonen. Sekretariatet har som hovedoppgave å drifte organisasjonen, følge opp vedtak fattet fra sentralstyret og bistå de andre organisasjonsleddene. Sekretariatet er samlokalisert med Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon i Karl Johans gate 25 i Oslo.

Kontaktinfo
E-post: fpu@fpu.no
Telefon: 22 53 50 01

Åpningstider på telefon er mandag-fredag, 09.00-16.00. E-posthenvendelser besvares som hovedregel innen to virkedager. Når det avvikles ferie, avspasering eller reisevirksomhet kan det ta noe lengre tid. Hvis det er noe som haster ber vi deg ta kontakt på telefon.

Ansatte

Maia Søe Paulsen
Generalsekretær
E-post: msp@frp.no
Mobil: 22 53 50 01 / 472 00 308

Audun Greve
Rådgiver
E-post: aug@frp.no
Mobil: 463 18 997

Sebastian Næss Heggelund
Rådgiver
E-post:
Mobil: 481 30 109