Sentralstyret

Ole Jakob Warlo

1. nestleder

24 år


0 0

Ole Jakob er fra Oslo og bor i Tromsø hvor han studerer statsvitenskap ved UiT. Han har vært trainee for FrPs stortingsgruppe. I FpU har han ansvaret for politisk utvikling. Hans fanesak er liberalisme, mer frihet til folk og mindre makt til staten, og mindre statlig sløsing.

Claudia Rebecka Brännström

2. nestleder

24 år


913 59 552

Claudia er bosatt i Oslo. Hun er ferdigutdannet grunnskolelærer og nå masterstudent i matematikk didaktikk. Claudia har ansvaret for medlemsarbeidet i FpU. Hennes fanesak er utdanningspolitikk, og kjemper for mer tilpasset opplæring i skolen.

Julianne Ofstad

Styremedlem

24 år


414 81 279

Julianne kommer fra Ås i Viken. Hun bor i Oslo hvor hun studerer offentlig administrasjon og ledelse ved UiO, og jobber med prosjektstøtte hos RVTS Øst. Julianne er valgkampansvarlig i FpU. Hennes fanesak er eldreomsorg og utdanningspolitikk.

Martine Tennholm

Styremedlem

24 år


468 48 548

Martine kommer fra Harstad, men bor i Oslo hvor hun studerer PR og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Martine er sommerleirsjef i sentralstyret. Martine brenner for en enklere hverdag, og at alle skal ha mest mulig frihet til å bestemme over seg selv.