Sentralstyret

Andreas Simon Brännström

Formann

27 år


482 23 243

Andreas er bosatt i Sarpsborg og har studert samfunnsgeografi ved UiO. Brännström er bystyrerepresentant i Sarpsborg. Hans kampsaker er mer valgfrihet i skolen, bedre integrering og flere arbeidsplasser for unge.

Martin Jonsterhaug

1. nestformann

21 år


916 03 820

Martin er bosatt i Bergen, og jobber som politisk rådgiver for FrPs bystyregruppe i Bergen. Jonsterhaug har ansvaret for det politiske arbeidet i FpU, og er leder av FpUs programkomité. Martin er spesielt opptatt av skatte-og næringspolitikk.

Stine Jakobsen Madsø

2. nestformann

25 år


930 78 376

Stine kommer fra Elverum og bor på Jessheim. Hun er utdannet sykepleier ved USN, og har jobbet innen helse i 6 år. Stine har ansvaret for det organisatoriske arbeidet i FpU. Madsøs kampsak er helse og omsorg, og kjemper spesielt fritt brukervalg og reduserte helsekøer.

Claudia Rebecka Brännström

Styremedlem

23 år


913 59 552

Claudia er bosatt i Oslo. Hun er ferdigutdannet grunnskolelærer og nå masterstudent i matematikk didaktikk. Claudia har ansvaret for medlemsarbeidet i FpU. Hennes fanesak er utdanningspolitikk, og kjemper for mer tilpasset opplæring i skolen.

Herman Fåne

Styremedlem

24 år


913 04 440

Herman kommer fra Jessheim, men bor i Oslo hvor han studerer PR og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er folkevalgt i Ullensaker. Herman har ansvaret for skolering og internasjonalt arbeid. Hermans fanesak er flere arbeidsplasser, offensiv næringspolitikk og et tilgjengelig boligmarked.

Kenneth Lindhjem

Styremedlem

29 år


413 19 941

Kenneth kommer fra Porsgrunn og studerer PR og kommunikasjon i Oslo. Han har 7 års erfaring som mellomleder i næringslivet. Kenneth har ansvaret for rekruttering. Hans kampsaker er å fjerne unødvendige offentlige reguleringer og føre en streng og ansvarlig innvandringspolitikk.

Martine Tennholm

Styremedlem

23 år


468 48 548

Martine kommer fra Harstad, men bor i Oslo hvor hun studerer PR og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Martine er sommerleirsjef i sentralstyret. Martine brenner for en enklere hverdag, og at alle skal ha mest mulig frihet til å bestemme over seg selv.

Julianne Ofstad

1. varamedlem

23 år


414 81 279

Julianne kommer fra Ås i Viken. Hun bor i Oslo hvor hun studerer offentlig administrasjon og ledelse ved UiO, og jobber med prosjektstøtte hos RVTS Øst. Julianne er valgkampansvarlig i FpU. Hennes fanesak er eldreomsorg og utdanningspolitikk.

Ole Jakob Warlo

2. varamedlem

23 år


948 24 255

Ole Jakob er fra Oslo og bor i Tromsø hvor han studerer statsvitenskap ved UiT. Han har vært trainee for FrPs stortingsgruppe. I FpU har han ansvaret for politisk utvikling. Hans fanesak er liberalisme, mer frihet til folk og mindre makt til staten, og mindre statlig sløsing.