Sentralstyret

Simen Velle

Leder

22 år


406 21 476

Simen Velle er fra Asker, men bor i Oslo. Han er tidligere leder av Viken FpU. Simens kjernesak er kutt i offentlige utgifter og sløsing av skattepenger. Du vet best hvordan du skal bruke dine egne penger, ikke staten.

Ole Jakob Warlo

1. nestleder

25 år


948 24 255

Ole Jakob er fra Oslo og er masterstudent i statsvitenskap ved UiT. Han har vært trainee for FrPs stortingsgruppe. I FpU har han ansvaret for politisk utvikling. Hans fanesak er liberalisme, mer frihet til folk og mindre makt til staten, samt mindre statlig sløsing.

Claudia Rebecka Brännström

2. nestleder

25 år


913 59 552

Claudia er bosatt i Sarpsborg. Hun er ferdigutdannet grunnskolelærer og med master i matematikk didaktikk. Claudia er organisatorisk ansvarlig i FpU. Hennes fanesak er utdanningspolitikk, og kjemper for mer tilpasset opplæring i skolen.

Julianne Ofstad

Styremedlem

25 år


414 81 279

Julianne kommer fra Ås i Viken. Nå bor hun i Oslo der hun jobber som helsepolitisk rådgiver på Stortinget. Julianne er skoleringsansvarlig i FpU. Hennes fanesak er eldreomsorg og utdanningspolitikk.

Markus Gotaas

Styremedlem

24 år


976 16 917

Markus Gotaas er fra Jessheim, og studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI. Utenfor politikken jobber han på Gardermoen lufthavn. Markus er rekrutteringsansvarlig i sentralstyret, og kjemper for å sette enkeltmennesket foran systemet.

Mats Henriksen

Styremedlem

25 år


921 17 774

Mats Henriksen er fra Levanger i Trøndelag, der han sitter i kommunestyret. Han er medlemsansvarlig i sentralstyret og koordinerer arbeidet med unge valgkandidater til valget 2023. Mats sin fanesak er å jobbe for barn og unge.

Joakim Myklebost Tangen

1. varamedlem

21 år


962 07 113

Joakim kommer fra Romsdal og er leder av Møre og Romsdal FpU. Utenfor FpU jobber han på dagligvarebutikk, skole og barnehage. Hans viktigste politiske sak er samferdsel.