LNU

LNU Frifond er en stor støtteordning til for lokallagene, og det er kun lokallag som kan søke på den. Målet med støtten er å sørge for aktivitet og opprettholde det ungdommelige engasjementet blant medlemmer. Midlene skal gå til å arrangere kurs, konferanser, skolebesøk og annet for å engasjere ungdom. Det er lov å være kreativ.

Støtteordningen er organisert slik at Hovedorganisasjonen får tildelt en sum penger fra LNU, som skal formidles videre til lokallagene. LNU Frifond tildeles som prosjektmidler. Således skal lokallagene søke om midler til prosjekter.

Retningslinjene for LNU finner du her.

Hvordan søke?

  1. Fyll ut dette skjemaet.
  2. Få midlene utbetalt til deres konto.
  3. Lever dette rapportskjemaet

Hva kan jeg søke på?

Støtteordningen skal gå til aktivitet i lokal regi, og skal kun forvaltes av lokallag. Så lenge midlene benyttes til å styrke lokalt engasjement og aktivitet, er det forholdsvis stor frihet til hvordan man kan benytte pengene. Det er til en viss grad også mulig å søke om midler til drift, så fremt det er indikert hva driften innebærer. Det er selvsagt mulig å søke om midler til å kjøpe materiell og annet.

Støtten skal ikke:
Det som midlene absolutt ikke skal gå til er:

  1. Disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag
  2. brukes til å lønne ansatte
  3. brukes til innsamlingsaktivitet
  4. brukes til å bygge egenkapital
  5. brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
  6. brukes innkjøp av rusmidler

Lykke til – og benytt denne støtteordningen!

Hvis dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med sekretariatet på fpu@fpu.no