Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige driften av organisasjonen. Sekretariatet har som hovedoppgave å drifte organisasjonen, følge opp vedtak fattet fra sentralstyret og bistå de andre organisasjonsleddene. Sekretariatet er samlokalisert med Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon i Karl Johans gate 25 i Oslo.

Generalsekretær: Ola Buvik Skedsmo
E-post: obs@frp.no
Mobil: 474 47 702

Rådgiver: Ole Martin Johansen
E-post: omj@frp.no
Mobil: 410 10 360

Rådgiver: Marthe Solberg
E-post: mas@frp.no
Mobil: 974 93 219

Rådgiver: Kari Helene Bekkelund
E-post: kari.hdb@fpu.no
Mobil: 954 65 924

E-post
Alle e-posthenvendelser skal besvares innen en virkedag. Når det avvikles ferie, avspasering eller reisevirksomhet kan det ta noe lengre tid. Hvis det er noe som haster ber vi deg ta kontakt på mobil.