Sentralstyret

Bjørn-Kristian Svendsrud

Formann

Kristian Eilertsen

1. nestformann

Christoffer Pederssen

2. nestformann

Maria Alseth

Sentralstyremedlem

Fredrik Juel Hagen

Sentralstyremedlem

Bjørn Emil Forbord Nesset

Sentralstyremedlem

Fredrik Johansen

Sentralstyremedlem

Andreas Jacobsen

1. varamedlem

Christoffer Thomsen

2. varamedlem