Anonym varsling

Her kan du varsle anonymt hvis det er forhold i ditt lokal- eller fylkeslag du mener Hovedorganisasjonen bør vite om. Meldingen kan ikke spores tilbake til deg.

Hvis ønsker at vi skal kunne ta kontakt med deg ønsker vi heller at du sender mail til varsel@fpu.no.

Melding

Vedlegg