Vedtekter

Hei, og velkommen til FpUs beskjedne lovjungel!

FpU er for færrest mulig lover og regler, og for at enkeltindividet skal få utfolde seg mest mulig. Men når vi velger å organisere oss i en organisasjon, er det en del hensyn som må tas. Forutsigbarhet, handlingskraft og ansvarsdeling er stikkord som brukes for å begrunne vedtektene våre.

Prosessene i FpU skal være forutsigbare, og alle skal ha rett til, på lik linje, å finne den samme informasjonen om hvordan vi gjør ting, og vedtektene gjelder likt for alle.

Lokallagsstyrer, fylkesstyrer og sentralstyret må ha mulighet til å utøve sitt ledelsesansvar, og til å vise handlekraft. Da er vedtektene en god måte å finne ut hvordan dette skal gjøres på.

FpUs organisasjon er bygd opp av forskjellige ledd og nivåer med forskjellige oppgaver og ansvarsområder. Sentralstyret, som leder arbeidet i FpU mellom landsstyremøtene, fatter vedtak om daglig drift av hovedorganisasjonen. Disse vedtakene er bindende for medlemmer, tillitsvalgte og underliggende organisasjonsledd som fylkeslag og lokallag. Lokallagene har det daglige ansvaret for medlemsverving og medlemsoppfølging. Slik har vi en ansvarsdeling i FpU, som står beskrevet i vedtektene.

I tillegg til vedtektene finnes diverse interne retningslinjer og tillitsmannshåndboken. Alle tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i, og følge vedtektene, retningslinjene og tillitsmannshåndboken. Sekretariatet er behjelpelig med disse tingene.

Lykke til med lesingen, og husk – kunnskap er makt!

Last ned: FpUs vedtekter 2024-2026
Last ned: Etiske og organisatoriske retningslinjer