Personvernerklæring

Hvilken informasjon samler vi inn
Når du fyller inn innmeldingsskjemaet ber vi om ditt navn, fødselsdato, kjønn, epost, mobiltelefonnummer og bostedsadresse. Disse opplysningene er påkrevd for medlemskap i FpU.

Som medlem i FpU kan du motta frivillige medlemsundersøkelser. Det vil være opplyst på hver enkelt undersøkelse hvorvidt opplysningene behandles anonymt.

Hvordan brukes informasjonen
Ved innmelding vil informasjonen du oppgir vil bli lagret i Fremskrittspartiets sentrale medlemsregister. Tilgang på dine personopplysninger er begrenset til medlemsansvarlig og formann i ditt lokal- og fylkeslag, samt ansatte i FpUs hovedorganisasjon.

Dersom du blir tillitsvalgt i et av FpUs organer vil medlemskapet ditt anses som offentlig. Dette medfører blant annet at ditt navn og kontaktinformasjon blir tilgjengelig fra FpUs nettside.

Ved medlemsundersøkelser er formålet å bli bedre kjent med deg som medlem, for å kunne forbedre vårt medlemstilbud. Undersøkelsene er frivillige. Opplysningene behandles av det organet som har sendt ut undersøkelsen.

FpU kan bruke dine opplysninger til å samordne datasett og analysere informasjonen. Dette gjør vi for å få en bedre forståelse av medlemsmassen. Dersom du melder deg ut, vil informasjonen bli anonymisert.

Vi vil ikke selge eller gi bort personopplysninger til en tredjepart.

Sist oppdatert 6. juli 2017