Boligpolitikk

Norge har stor boligmangel som skaper kunstig høye boligpriser, FpU vil derfor gjøre det lettere å bygge flere boliger, ved å regulere flere tomter til boligbygging- spesielt i storbyene.

Dagens boligmarked bærer preg av for mange offentlige reguleringer, og for lite fleksibilitet til de som bygger boliger. Resultatet er at det blir stadig vanskeligere for unge, og lavtlønnede å komme seg inn på boligmarkedet. Dette problemet forsterkes av at det bygges for få nye boliger. FpU ønsker å mykne opp plan- og bygningsloven slik at kommunene regulerer flere tomter til boligbygging.

Det er for mange krevende å spare opp nok midler til å oppfylle statens egenkapitalkrav samtidig som de har store utgifter til boligleie. Ved å fjerne statlige krav til egenkapital og inntekt, og la bankene fritt avgjøre hvem og hvor mye de ønsker å låne ut, vil flere få muligheten til å eie egen bolig.

Fremskrittspartiets Ungdom mener at:

 • BSU skal økes til 500 000 kr, og at årlig sparebeløp økes til 50 000 kr.
 • Fjerne dokumentavgiften
 • Fjerne boliglånsforskriften
 • Innføre en makstid på 15 uker behandlingstid i byggesaker, og gi automatisk rammetillatelse til boligtomter dersom fristen brytes
 • Fjerne leilighetsnormen
 • Regulere flere tomter til boligutbygging
 • Fjerne alle reguleringer for estetisk utforming

Studentboliger

Mange flytter hjemmefra for første gang når de begynner å studere. For å sikre at studentene har trygge og rimelige boliger ønsker FpU et bredt tilbud av boliger, både gjennom studentsamskipnader, og det private utleiemarkedet. FpU mener at det må reguleres flere tomter til bygging av nye studentboliger, samtidig som det må stilles færre krav til hvordan boligene skal bygges.  

Det er en viktig innrømmelse at mange av de eksisterende studentboligene har et stort oppussings og rehabiliteringsbehov, og vi vil derfor endre reglene slik at studentsamskipnadene kan bruke pengene på å vedlikeholde studentboligene som allerede finnes.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne fortrinnsretten på studentboliger for utenlandske studenter 
 • Åpne for at studentsamskipnadene kan benytte offentlige tilskudd på å restaurere studentboliger.  
 • Liberalisere plan- og bygningsloven for å få til dette uten økte statlige bevilgninger.
 • Likestille kostnadsramme og tilskudd for bygging av studentboliger i og utenfor pressområder