Eldreomsorg

Bedre og varmere eldreomsorg
Vi ønsker omsorg og trygghet for de eldste i vårt samfunn. Dessverre er det mange hull i norsk eldreomsorg i dag.

Rett til sykehjemsplass
God eldreomsorg betyr for det første at det finnes et tilbud. I Norge i dag er det kø for å få en sykehjemsplass. Det betyr at eldre mennesker som ikke klarer seg selv, tvinges til å bo hjemme. Det gir redusert trygghet og livskvalitet.

Godt stell, valgfri leggetid og bra mat
God eldreomsorg handler for det andre om at tilbudet skal være bra. Det må være nok ansatte – derfor ønsker vi minstekrav til bemanning. Videre må alle få sitt eget rom. I dag bor mange eldre på dobbeltrom med en person de ikke kjenner. I tillegg må de eldre få valgfrihet. De må selv få lov til å velge når de skal stå opp og legge seg, hva de ønsker å spise og drikke og om de ønsker seg en tur ut.

De eldre er en ressurs i samfunnet
God eldreomsorg handler for det tredje om å satse på de eldre som en ressurs i samfunnet. Alt for mange politikere ser på de eldre som en gruppe som koster mye penger. Vi ser på behandlingen av eldre som et spørsmål om å være et varmt samfunn. Alle blir eldre og trenger hjelp. Derfor skal de eldre ha en trygg og god alderdom.

Vi vil derfor:

  • Gi alle eldre rett til en sykehjemsplass.
  • Stille krav til forsvarlig bemanning på sykehjem.
  • Forby dobbeltrom – også eldre og syke har krav på privatliv.
  • Gi de eldre rett til å bestemme selv når de skal stå opp og legge seg.
  • Gi de eldre rett til å velge selv hva de vil spise.
  • Gi de eldre krav på å få komme ut i frisk luft.