Forsvar

FpU mener at det er viktig å opprettholde et sterkt forsvar som greier å forsvare Norge, og delta i nødvendige forsvarsoppdrag i utlandet.

Bedre forsvar

FpU ønsker satsing på forsvar slik at det blir bedre. FpU ønsker å utvide NATO-samarbeidet fra å være en nordatlantisk allianse til å bli en global forsvarsallianse der alle demokratiske land som oppfyller krav til respekt for grunnleggende frihetsrettigheter kan bli medlem.

Jenter i forsvaret

I august 2014 var 14% av soldatene på førstegangstjenesten jenter. Flere og flere jenter ønsker å dra til forsvaret, dette er veldig bra, mener FpU. FpU ønsker å legge til rette for jenter i forsvaret slik at det skal være attraktivt for de å verve seg i forsvaret.

Veteraner

Mange som kommer tilbake fra å ha deltatt i krig for Norge sliter med psykiske lidelser og alkoholproblemer etter de har kommet hjem. De som har tjenestegjort i krig er de tøffeste forsvaret har, når de kommer tilbake med psykiske lidelser viser det hva krig kan gjøre med en person. FpU krever at veteranene får den oppfølgingen og behandlingen de har behov for. Vi må ta vare på de som tar vare på oss.

Verneplikt

FpU er mot tvang og kan derfor ikke akseptere verneplikt, men vi ønsker å legge til rette for personer som verver seg til forsvaret. FpU vil gi mer penger til forsvaret slik at de som verver seg får bedre betalt. FpU mener også at det beste forsvaret er det som er bygget på frivillighet og motivasjon, og vil derfor innføre en ordning med et frivillig og profesjonelt forsvar. Oppgaver forsvaret har som ikke har noe å si for landets sikkerhet direkte eller indirekte skal konkurranseutsettes.

FpU vil:

  • Satse på et bedre forsvar.
  • Øke lønnen i forsvaret.
  • Avvikle verneplikten.
  • At forsvaret skal delta i nødvendige forsvarsoppdrag i utlandet.
  • Konkurranseutsette enkelte oppgaver innenfor forsvaret.
  • Ta vare på veteranene våre.