Innvandring og integrering

Bedre innvandrings- og integreringspolitikk
Norge   har i mange år   hatt høyinnvandring, og integreringen har ikke lykkes. Dessverre viser statistikken atinnvandrere er overrepresenterte når det gjeldersosialhjelp, kriminalitet og arbeidsledighet. I tillegg finnes det barn med innvandrerbakgrunn født og oppvokst i Norge, som ikke kan snakke norsk når de begynner på skolen. Dette er uakseptabelt.  Det er ikke innvandrere sin feil, men politikere og et samfunn som ikke stiller krav. Målet vårt er at alle innvandrere skal bli en del av det norske samfunnet.

Redusert innvandring – bedre integrering
Innvandrere må integreres i det norske samfunnet. Alle må forsøke å skaffe seg jobb, lære norsk og følge loven. Vi vil redusere innvandringen slik at vi kan sørge for god integrering av de innvandrere som allerede har kommet til Norge.

Vi er klare på hvilke krav som må oppfylles dersom man skal komme til Norge. Man må man forsørge seg selv og sin familie. Man må ønske å gå på jobb hver dag og delta i samfunnet. Man må lære seg språket. Man må lære seg kulturen. Noe annet skulle bare mangle. Å stille krav er å bry seg.

Hjelpe flyktninger i nærområdet – folkeavstemning
Vi ønsker å hjelpe mennesker i nød. Den beste måten å hjelpe på, er å hjelpe folk der de er. Derfor ønsker vi å hjelpe flyktninger i nærområdene, istedenfor å ta et lite antall til Norge. Slik kan vi hjelpe opptil 26 ganger flere for samme beløp.

FrP er som eneste parti for folkeavstemning om vi skal ta i mot ekstra Syria-flyktninger til Norge, eller hjelpe opptil 26 ganger flere i nærområdet. Vi mener folket bør få si sin mening.

Vi vil derfor:

  • Redusere innvandringen til Norge. Vi vil hjelpe flyktninger i nærområdet. Det er rimeligere og gjør at vi kan hjelpe mange ganger flere.
  • Stille krav om at innvandrere skal lære seg norsk, forsøke å få seg jobb og følge norske lover og regler.
  • Føre en aktiv integreringspolitikk – alle innvandrere skal bli en del av det norske samfunnet