Bærekraftig innvandring

[su_youtube url=»https://youtu.be/JQwhZuJolPg»]

Norge har i mange år hatt for høy innvandring. Dette har ført til at integreringen ikke har lykkes godt nok, og Norge har derfor fått et integreringsetterslep. Det er viktig at vi klarer å integrere de som kommer til Norge på en god måte. Derfor er det viktig at vi har kontroll på innvandringen, og ikke tar imot flere enn de vi klarer å integrere.  

Fremskrittspartiet ønsker å hjelpe mennesker som trenger det. FrP i regjering gir mer penger til nærområdene, slik at flyktningene heller kan få hjelp der de er. På denne måten klarer vi å hjelpe flere mennesker, enn det vi kunne ha gjort i Norge. Samtidig fører dette til at færre mennesker legger ut på en potensielt livsfarlig reise til Europa.

Innvandrere må lære seg norsk, samfunnskunnskap og norske lover og regler

Vi mener den enkelte innvandrer som har fått opphold i Norge selv er ansvarlig for å integrere seg i det norske samfunnet. Den enkelte må selv være villig til å bli integrert for å lykkes. I dette ligger det at innvandrere må lære seg norsk, samfunnskunnskap og følge norske lover og regler. Vi skal føre en integreringspolitikk som legger til rette for den enkelte innvandrer, samtidig som vi stiller krav. Den enkelte innvandrer må kunne beherske norsk. Dette er viktig for å kunne ta del i samfunnet, og å komme seg inn i arbeid og forsørge seg selv.

Utlendinger som driver med kriminalitet skal sendes ut

Innvandrere som kommer til Norge for å drive kriminalitet har ingenting her å gjøre. FrP har derfor sørget for å kaste ut kriminelle innvandrere. De ødelegger både for nordmenn og for andre innvandrere, det aksepterer vi ikke. FrP har også sørget for at innvandrere som gjør kriminalitet i Norge heller får sitte i fengsel i sitt hjemland, i stedet for her i Norge.

Vi i FrP vil:

  • Ha en bærekraftig innvandring til Norge, slik at vi klarer å integrere de som har krav på beskyttelse
  • Hjelpe flyktninger i sine nærområder, da får vi hjulpet flere, og flyktningene slipper å legge ut på en livsfarlig reise til Norge
  • Sørge for at kriminelle innvandrere kastes ut